SUSUNAN PENGURUS BEM FE 2014

SUSUNAN PENGURUS

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PERIODE TAHUN 2014

 

 

KETUA                     :  Alfian Nurdiansyah           110422425516

SEKRETARIS          Hanif Almachfudah           110432426534

BENDAHARA          Garin Ersya Putra             110412423508

 

1. BIDANG PENGAWAS

Kepala Bidang             : Agus Dwijaning Tyas                       110412401137

Sekretaris                    : Diah Fitri Islami                                120422403169

Anggota                      :

1.Laras Langgeng Tika Saputri         110421424567

2. Wadlihatul Hidayah                      110422406673

 

2. BIDANG PENALARAN

Kepala bidang             : Rezka Barryanto                               110431426041

Sekertaris                    : Novi Mega Budiwati                          110432426535

Anggota                      :

1. Eliza Silviana Miftakh                  110431426102

2. Anisah  Faradish                           110422425567

3. Mahyaya Fuaida                           110431426087

4. Arwini Hasyim                              110431406713

5. Marendra Mahardika                    110432426511

6. Arif Wicaksono                             120421424958

7. Ragil Setyo Cahyono                    120411422981

8. Anuraga Wisnu Sanjaya                110422425504

9. Wildan Maulana                            120422425844

10. Yogi Asmoro                                120431426379

11. Malthufullah Mu’asyir                  110432406731

 

3. BIDANG BAKAT KEBUDAYAAN, BAKAT, DAN MINAT

Kepala Bidang             : Khoirunnisa Rizki Wahidah              110413406564

Sekertaris Bidang        : Octa Dwi Cristiawan                        110421424570

Anggota                      :

1. Embun Estina Noviandari             120422425799

2. Robithul Umam                            120413423804

3. Nurul Lailiyah                               120421413452

4. Anisa Yunike Triananda               120413423806

5. Genjang Prasindi                           120411402890

6. Retno Afianti                                120412423473

7. Muhammad Reza A S                   120413423936

8. Maulidur Rokhman                       120422403195

9. Ira Umarawati                               120421424920

10. Wildan Ridholloh                        120413423982

11.Andi Setiawan                              120431426434

12. Mukhamad Baihaki                       110432426566

 

4. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGABDIAN

Ketua Bidang              : Juan Carlo                                         110432406746

Sekertaris Bidang        : Feri Febriandi                                 110432406737

Anggota                      :

1. Pawi Aryati                                   120411402894

2. Alfi Zakyah Zettira                       120422425941

3. Venny Andriasari                          120413423813

4. Shofiyatul M                                 110421424554

5. Achmad Andrianto                       120412423486

6. Januar P                                         110432426572

7. Risa Sulis Nurul Malikah              110431426118

8. Edwin N Almashuri                      110432426588

9. Danang Bagus Prabowo               110432426506

10. Nadian Kusuma Dewi                 110422425512

11. Fatmawati                                   110412423041

12. Dyla Putri R                                 110412406498

13. Muhammad Hafid Fahrudin      110431426079

 

5. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Ketua Bidang              : Ria Tanuari Pramono            110422406659

Sekertaris Bidang        : Dimas Rangga PP               110422406657

Anggota                      :

1. Mahendra Eka Putra                     110432426509

2. Adriansyah Ramadhan                 110432406745

3. Intan Eldiana                                120412423491

4. Nindya Fibrisantika                      120432426898

5. Dicky Andriyanto                         110422525602

6. Agista Rully S                               120422425877

7. Shela Meilinda Hanum                 120412423447

8. Anudiyan Amir                             120431426406

9. Novita Ratna Insani                      120414301269

10.Wisnu Dewanto                          120413423839

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *