Pengurus BEMFE 2012

Gubernur                  : Alingga Mahatma Indu Kirana 109421417937
WakilGubernur         : R. Bangkit Pratama 409413421870
Sekretaris Daerah I   : Dwi Dayanti Oktavia 409422421135
Sekretaris Daerah II  : Raniafiska Aditya N. 100431401728
Bendahara Daerah     : Ayu Laras Proborini 309422418367

I. BIDANG PENALARAN
Ketua Bidang            : Ika Noviriani 409413421877
Sekretaris Bidang      : Siska Ila Astarina 100411400993a. Sub Bidang Akademik
Koordinator              : Eli Diana 100421401396
Anggota                    : 1. M. Afif Amrulloh 100422405347
2. Prahardika Debbie Ferdiana 100422301465
3. AisaUmi Z. 100413405311b. Sub Bidang Karya Ilmiah
Koordinator              : Abrar I
Anggota                    : 1. Novi Oktavia 100411401000
2. Ainul Yaqin 100412401093c. Sub Bidang Entrepreneur
Koordinator             : M. Makrus 100412401109
Anggota                   :  1. Ocky Dwi P. 100413401160
2. Mutho Vivin Dwi A. 100413401220
3. Nanang Agus W. 100422401644II. BIDANG KEBUDAYAAN, BAKAT, DAN MINAT
Ketua Bidang           : Rahman Brianadi Perdana 100422405361
Sekretaris Bidang     : Miranti Puspaningtyas 100421401374

a. Sub Bidang Olahraga
Koordinator             : M. Fadj’riansyah 309432418401
Anggota                   :  1. Ahmad Andi N. 100413401198
2. Toni Eko Prasetyo 100413401165
3. Palupi Yusyan 100422401577
4. Afif 409432418639

b. Sub Bidang Kesenian
Koordinator             : Akhmad OddyAwaludin 100422405363
Anggota                   : 1. FerdianEkaPramudita 409413418510
2. Ika Fitria Lestari 100412401121
3. Nur Kholik 100432401796

III. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGABDIAN
Ketua Bidang          : Rimpun .M. Ambarita 109431427016
Sekretaris bidang     : Rindang LigarA 309432418402

a. Sub Bidang Bakti Kampus
Koordinator            : Titik Sari 100411400955
Anggota                  : 1. Putri Prameswari 100422401637
2. RefanggaBudi F. 100413401216
3. Syahrul Halim 209431424620

b. Sub Bidang Kesejahteraan
Koordinator           : Nurhalimah 100422401567
Anggota                 : 1. Istikanah 100422401586
2. Aulia Azzardina 100422401554

c. Sub BidangKerohanian
Koordinator           : AkhmadLutfillah
Anggota                 : 1. Ekowati 309422418375
2. Arif Mustaqiem 409432419923
3. Moh. Farih Fahmi 100431401659

IV. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Ketua Bidang         : Harmadhani Adi Nugraha 409422421826
Sekretaris Bidang   : Brilian Eby Raynangge 209431424627

a. Sub Bidang Publik Relation
Koordinator          : Made Yudha A. 109431418030
Anggota                : 1. Retno Palupi 100412401073
2. YuniAlfiah 100421401369

b. Sub Bidang IT
Koordinator         : Dodik Wibowo 109431418035
Anggota               : 1. Rian Twin Santoso 109431418034
2. Moh. Jufri Zainullah 109431418041

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *